Reservas +34 972 25 75 02
ES CAT EN FR

AVÍS LEGAL

0 . OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l' ús dels llocs web www.estrop.es i www.escalam.es (en endavant, LA WEB), del qual és titular SANES RIBAS, S.C., (en endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB) .

La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB atribueix la condició d'usuari del mateix i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions .

L'usuari s'obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis , la bona fe, l'ordre públic , els usos del tràfic i el present Avís Legal. El usuari respondrà davant EL PROPIETARI DE LA WEB o davant de tercers , de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència del incompliment d'aquesta obligació.

1 . IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic , l'informa de que:

La seva denominació social és : SANES RIBAS, S.C.

El seu CIF es: J17112848.

El seu domicili social està a: Carrer Pi i Sunyer, nº 36 - 17480 ROSES (Girona).

Per comunicar-se amb nosaltres , posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació :

Tfno: 972 25 60 07

Email : sanesribas@telefonica.net

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaços , a tots els efectes , quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment .

2 . CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d'accés lliure i gratuït , no obstant això, EL PROPIETARI DE LA WEB condiciona la utilització d'alguns dels serveis oferts a la seva web al previ emplenament del corresponent formulari .

L'usuari garanteix l' autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB i serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L'usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d' EL PROPIETARI DE LA WEB i a no utilitzar per , entre d'altres:

a ) Difondre continguts , delictius , violents , pornogràfics , racistes , xenòfob , ofensius , d'apologia del terrorisme o, en general , contraris a la llei o a l'ordre públic .

b ) Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d'alterar , malmetre, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics , dades o sistemes físics i lògics d' EL PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones , així com obstaculitzar l'accés d'altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.

c ) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d'altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i , si s'escau , extreure informació .

d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació d' EL PROPIETARI DE LA WEB o de tercers .

e) Suplantar la identitat d'un altre usuari , de les administracions públiques o d'un tercer.

f ) Reproduir , copiar , distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament , transformar o modificar els continguts , llevat que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g ) Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que hi hagi prèvia sol · licitud o consentiment .

Tots els continguts del lloc web , com ara textos , fotografies , gràfics , imatges , icones , tecnologia , programari, així com el seu disseny gràfic i codis font , constitueixen una obra la propietat pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguin entendre cedits a l' usuari cap dels drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l' estrictament necessari per al correcte ús del web .

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar , si escau , còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers , ni s'instal·lin a servidors connectats a xarxes , ni siguin objecte de cap tipus d'explotació .

Així mateix, totes les marques , noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB , sense que pugui entendre que l'ús o accés al mateix atribueixi a l' usuari dret sobre els mateixos .

La distribució , modificació , cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d'explotació queden prohibits .

L'establiment d'un hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web a la que s'estableixi , ni l'acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis . Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament han de demanar autorització per escrit al PROPIETARI DE LA WEB . En tot cas , l'hiperenllaç únicament permetrà l' accés a la home -page o pàgina d'inici del nostre lloc web , així mateix haurà abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses , inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DE LA WEB , o incloure continguts il·lícits , contraris a les bons costums i l'ordre públic .

EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l' ús que cada usuari li doni a els materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos .

3 . EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa , sense que es garanteixi plenament l'accés a tots els continguts , ni la seva exhaustivitat , correcció , vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic .

EL PROPIETARI DE LA WEB exclou , fins on permet l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a ) La impossibilitat d'accés al lloc web o la falta de veracitat , exactitud , exhaustivitat i / o actualitat dels continguts , així com l'existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos , difosos , emmagatzemats , posats a disposició als quals s'hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s'ofereixen .

b ) La presència de virus o d' altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics , documents electrònics o dades dels usuaris .

c) L' incompliment de les lleis , la bona fe, l'ordre públic , els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l'ús incorrecte del lloc web. En particular , i a tall d'exemple , EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial , secrets empresarials , drets a l'honor , a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge , així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita .

Així mateix , EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d'aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster . La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l' existència d'altres fonts susceptibles d'ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web . EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat els llocs enllaçats , ni suggereix , convida o recomana la visita als mateixos , de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut . EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l'establiment d'hipervincles per part de tercers .

4 . POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan precisem obtenir informació per la seva banda , sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades , del qual és responsable EL PROPIETARI DE LA WEB. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d'oferir els serveis sol · licitats , amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal , el Reial Decret 1720/2007 , de 21 de desembre i la Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic .

EL PROPIETARI DE LA WEB es compromet a no cedir , vendre , ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.

Així mateix , SANES RIBAS, S.C. cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes , incompletes o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat , de conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal .

L'usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d'accés , rectificació , cancel·lació i oposició dirigint-se al domicili social de SANES RIBAS, S.C. , situat a Carrer Pi i Sunyer, nº 36 - 17480 ROSES (Girona), identificant degudament i indicant de forma visible el concret dret que s'exerceix .

EL PROPIETARI DE LA WEB adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa aplicable . No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats de alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics , documents electrònics o fitxers de l'usuari .

EL PROPIETARI DE LA WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació serveis del lloc web . Les cookies són fitxers físics d'informació personal allotjats en el propi terminal de l'usuari . L'usuari té la possibilitat de configurar seu programa navegador de manera que s'impedeixi la creació d'arxius cookies o es adverteixi de la mateixa .

Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d'enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat , EL PROPIETARI DE LA WEB no es farà responsable de les polítiques de privacitat d'aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l'ordinador de l' usuari .

La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol · licitat rebre.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través els mateixos la possibilitat d'exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d'aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III , article 22 de la Llei 34 /2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

5 . PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web , haurà d'enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament , especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada a la notificació és exacta .

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web del PROPIETARI DE LA WEB , serà d'aplicació la legislació espanyola , sent competents els Jutjats i Tribunals de GIRONA ( Espanya ) .

6 . PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis , normatives , plans , disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques , que constitueixen l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s'ha d'entendre com una guia sense propòsit de validesa legal .

El ci

Contacto

+34 972 25 75 02

info@restauranteci

C/Dr Pi sunyer
Roses
Girona
17480

facebook     tripadviser

Restaurantecocina
Lundi08:00 - 00:00 12:00 - 23:30
MardiCERRADO - 00:00 12:00 - 23:30
Mercredi08:00 - 00:00 12:00 - 23:30
Juedi08:00 - 00:00 12:00 - 23:30
Vendredi08:00 - 00:00 12:00 - 23:30
Samedi08:00 - 00:00 12:00 - 23:30
Dimanche08:00 - 00:00 12:00 - 23:30